Tingnan ang schedule ng pagbisita ng ating magigiting na healthcare workers sa inyong barangay. Pabakunahan ang mga batang may edad 0-59 buwan laban sa polio at mga chikiting na may edad 9-59 buwan laban sa tigdas-rubella!
Magpabakuna, maging ligtas para sa Healthy Pilipinas!